פתרונות

האתגר בתכנון היצור הנו לרוב בקרה ושיפור מתמיד של היעילות במערכי היצור תוך מענה מיטבי לביקושים. יעילות תושג על ידי תיאום טוב יותר בין המחלקות השונות, הקטנת שינויים במעבר בין מוצר אחד לשני, עמידה בזמנים נדרשים, הקטנת משך היצור הכולל, היערכות לעצירות יצור יזומות ועוד.
מפעלים נבדלים זה מזה בתהליכי היצור והגורמים המשפיעים. באופן טבעי, רוב המפעלים נמצאים בחוסר של אמצעי יצור ביחס לביקושים. לכן תכנון טוב יכול לחסוך ואף לדחות השקעות כספיות תוך מיצוי אמצעי היצור הקיימים בצורה מיטבית.

בעיות הפצה נוצרות מהצורך להגיע בחלונות זמן מובטחים כאשר דרישות המשלוח מזדמנות ולא ידועות מראש. ישנם מצבים בהם אין צורך בתכנון ומשימות ההפצה משויכות על פי קווי חלוקה קבועים מראש. במקרים בהם אין מספיק משימות יומיות לשיבוץ בקווי חלוקה סדורים נדרש לתכנן מדי יום את תנועת המשאיות, צבירת המשימות והגעתם לכל לקוח ולקוח.

כמעט בכל ארגון עוסקים בניהול ותזמון המשאב האנושי. בשוק קיימות תוכנות פשוטות לסידור עבודה וניהול עבודת צוות, יחד עם זאת ברוב הארגונים הנושא אינו מנוהל במערכות המחשב. שקיפות ואובייקטיביות התכנון מכניסים "שקט תעשייתי" בקרב העובדים ומשפרים את האמון. דוחות ומסכי קלט נוחים מאפשרים הזנת בקשות מהעובדים וכן לצפות בסידור לצורך ביצוע החלפות ושינויים המותרים באופן עצמאי.

היותה של המערכת "מחולל יישומים" מאפשר מימוש של פתרונות מסוגים שונים: שיבוץ חדרים, כיתות, טכנאים ומשאבים מגוונים. בכל מקום בו מנוהלות משימות למשאב ניתן לשקול שימוש בתוכנה לשיפור ויעילות השימוש.