תכנון ייצור מחלקות ההזרקה (פלסטיקה) משנת 2004.
תכנון הייצור מבוצע על בסיס יומי .
במפעל עשרות מכונות הזרקה ומכונות נוספות עם עשרות משימות בתור. סידור התור נעשה על סמך זמני אספקה נדרשים, השבתות, כוונונים בין מוצרים ותוך ניסיון הקטנת פחת. בסיס נתונים מקושר למערכת המידע Oracle Applications ולמחשב ריצפת היצור.