תכנון הפצה מרכזי של משאיות התוצרת הגמורה ממפעלי היצור של "החברה המרכזית למשקאות קלים" (בני-ברק, אשקלון, גבעת חיים, קרית שמונה) למרכזים הלוגיסטיים ברחבי הארץ מבוצע בעזרת Planit החל משנת 2008.
מפעל היצור בבני-ברק מייצר מסביב לשעון ובשטחו מקומות אחסון מוגבלים. לפיכך יש להוציא סחורה ברציפות ולהימנע מצווארי בקבוק בהגעת המשאיות. גם המרכזים הלוגיסטיים מוגבלים בזמני ההגעה ובקצב. נוסף על כך יש להתחשב במשכי הנסיעה, עומסי תנועה, רשימת הדרישות הדינמית, זמני משמרות הנהגים ועוד. המערכת פועלת בממשק עם מערכות איתור המשאית ועדכונים בזמן אמת של זמני ההגעה החזויים.