מפעל קרגל אריזות גמישות מקבוצת פלסטו-שק מייצר שקים ואריזות מודפסות לענף המזון וליישומים אחרים.
המערכת פועלת משנת 2010 לצד מערכת המידע פריוריטי, משמשת את מחלקת התפ"י ומסייעת בארגון תורי העבודות תוך הצגת מידע מפורט בנוגע לאופי המוצר רמות מלאי וזמינות חומרים.