תכנון יצור במפעל בקיבוץ מעגן מיכאל משנת 2008.

עבודה לצד מערכת מידע Oracle Application תוך אינטגרציה עם מודול היצור של המערכת. המערכת משמשת מספר מחלקות בעלות אופי תכנון שונה. מחלקת התפ"י המרכזית מפקחת על התכנון ומסתייעת לצורך קביעת זמני אספקה צפויים של ההזמנות השונות. בנוסף למערכת המידע, המערכת ניזונה גם ממערכות מחשוב הרצפה המדווחות על מצב היצור וההתקדמות בפועל.