סידור עבודה שבועי לעובדים בכל סניפי הרשת בארץ משנת 2008.
היישום הנו באינטגרציה עם מערכת Atenix של חברת עובדימנט.
התכנון מתחשב באילוצים והעדפות מגוונות: חוקי עבודה, בקשות עובדים, היעדרויות, הכשרות ועוד.
ניהול הנתונים מבוצע באינטרנט וכך גם Planit עובד מול בסיס נתונים זה בצורה מאובטחת.

חברת עובדימנט, ביחד אתה בוצע הפרויקט, מספקת פתרון כולל לכל ההיבטים של ניהול נוכחות עובדים: דיווח פרויקטים, ניתוח שעות לשכר, דיווח כמויות, ניהול תעריפים, ניתוח שעות לפי חוזי לקוח וכעת גם תכנון וסידור עבודה.