שיבוץ עובדים למשמרות משנת 2004.
תכנון שבוע מראש לשיבוץ של מאות עובדים במקצועות השונים. תוך כדי השבוע משתמשים במערכת במספר תחנות עבודה לעדכונים ושינויים יום-יומיים. בסיס הנתונים כולל הגדרת משימות אב (משמרות) ורשימת הדרישות לשיבוץ משרות עבורם. התחשבות בדרישות מקצועיות לכל תפקיד במשימה, העדפות עובדים, היעדרויות ועוד. בסיס נתונים עצמאי מרכזי מבוסס שרת MS-SQL. המשמרות מוזנות אוטומטית על סמך תבנית קבועה בפיקוח המתכנן. המערכת מקושרת למערכות כוח האדם של הארגון לצורך הקמת עובדים חדשים וסגירת העובדים שעזבו.