מפעלי גניגר פרוסים על פני שלושה אתרי יצור בארץ וכן מספר אתרים וחברות בנות בעולם. החברה מייצרת יריעות פלסטיק לחממות, מאגרים ושימושים אחרים, וכן רשתות לחקלאות ויישומים נוספים.

Planit משמשת בחברה ככלי התכנון המרכזי למחלקות התפ"י במפעלי היצור החל משנת 2013 לצד מערכת המידע פריוריטי.
צוות התפ"י מתכנן באופן מרוכז את כלל עבודת המפעל ומנהלי מחלקות יכולים לצפות ואף לבצע תיקונים ועדכונים לתורי העבודות בהתאם להרשאות מתאימות.

עקב השוני באופי היצור במפעל באתר גניגר לעומת אתרי יצור הרשתות בניר יצחק ובנאות מרדכי, נדרשה הפעלה אחרת של המערכת מול אתרים אלה כאשר ה"משימה" המשובצת הנה שורת ההזמנה ולא פקודת עבודה כפי שנעשה באתר גניגר.

במערכת משתמשים בו זמנית ב-15 בעלי תפקידים.

אתר החברה ->