באולפני הרצליה מפיקים ומצלמים תכניות טלוויזיה לערוצים המובילים.

שיבוץ העובדים במחלקת הטלוויזיה נעשה בעזרת Planit משנת 2003.
תכנון העבודה נעשה ברמה שבועית מראש ולאחר מכן מבוצעים עדכונים יום-יומיים של כ 60 עובדים במקצועות השונים.
המערכת כוללת את הגדרת משימות האב (משמרות) ורשימת התפקידים  הנדרשים לשיבוץ עבורן. ישנה התחשבות בדרישות המקצועיות לכל תפקיד במשימה, העדפות העובדים, היעדרויות ועוד. בסיס הנתונים מבוסס MS-SQL ואין קשור למערכות חיצוניות. המשמרות מוזנות אוטומטית על סמך תבנית קבועה בפיקוח המתכנן. העבודה בשתי תחנות עריכת נתונים בו זמנית וכן צפייה והוצאת דוחות בתחנות נוספות.

יישום נוסף באולפני הרצליה קיים עבור חדרי העריכה ושיבוץ העורכים בהתאם לזמינות ולהגדרות המשימה.