תוכנת זימון לתכנון יצור, תכנון הפצה, סידור עבודה
תמונה תכנון בהירה תורמת ליעילות התפעולית
קבלת החלטות בסביבה דינאמית
גמישות מרבית בתוך סביבת מידע סדורה ומאובטחת

אודות Planit

 • תוכנת זימון לתכנון היצור, תכנון הפצה, סידור עבודה ויישומים אחרים.
 • ידידותית למשתמש, תצוגות מידע מגוונות המותאמת לכל לקוח ולצרכיו.
 • מיושמת בהצלחה בעשרות מפעלים יצרניים בארץ ובעולם החל משנת 2002.
 •  קישוריות למערכות מידע/ERP מגוונות מסוגים שונים.
 • מערכת תומכת החלטה בעלת אפשרויות רבות לשינוי והתאמה לצרכים שונים.

תועלות צפויות

 • ייעול והפחתה בעלויות היצור בזכות תכנון מדויק ומיטבי.
 •  העלאת שביעות רצון הלקוחות בזכות שיפור העמידה בזמני האספקה – OTD.
 • קיצור משמעותי של הזמן המוקדש לתכנון תוך איתור מהיר של חריגות והתראות.
 • סדר וארגון במערכת המידע בזכות מיסוד וטיוב הידע הקשור לתזמון.
 • שפה משותפת בתוך הארגון בזכות שקיפות והבנת ההשפעות ההדדיות.
 • התייעלות בקבלת החלטות בזכות שולחן עבודה מרכזי לגורמי התכנון.

פתרונות

תכנון יצור

תכנון הפצה

סידור עבודה

מבין לקוחותינו